Η Περιφέρεια προχωρά τις διαδικασίες χωροθέτησης ΧΥΤΥ

Print

Με την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο μελετητική εταιρεία η Περιφέρεια Ηπείρου προχωρά απρόσκοπτα τις διαδικασίες χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα προς τους κατοίκους του Ελληνικού.

15.7pedsaΤο πρωί της Πέμπτης (15/7/10) πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας παρουσία της Γενικής Γραμματέως, η πρώτη συνεδρίαση της νεοσυσταθείσας επιτροπής παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη της αναδόχου εταιρείας παρουσίασαν τους στόχους για τη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης χωροθέτησης του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και του ΧΥΤΥ.

Ειδικότερα, εκ μέρους της αναδόχου μελετητικής εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες και το πλαίσιο αξιολόγησης των τεχνολογιών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, καθώς και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη χωροθέτηση της μονάδας και του ΧΥΤΥ.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ζητήσουν διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία και τα παραδοτέα της μελέτης, ενώ κατάθεσαν και συγκεκριμένες προτάσεις ως προς το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνέλθει σε νέα συνεδρίαση την Τρίτη 17 Αυγούστου, οπότε και θα αξιολογήσει το πρώτο παραδοτέο της μελέτης που σύμφωνα με τη σύμβαση αφορά την «Ανάλυση και εξέταση των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου» που ειδικότερα θα περιλαμβάνει:

  • Συστήματα επεξεργασίας ΑΣΑ: Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης - Υπάρχουσα Εμπειρία (Εθνική – Ευρωπαϊκή). Προβλήματα – Αποτελέσματα
  • Διαμόρφωση σεναρίων επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ήπειρο. Συσχέτιση αυτών με προγράμματα διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης ή/και μεταφόρτωσης
  • Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης σεναρίων (οικονομικά, περιβαλλοντικά, λειτουργικά, κοινωνικά, κλπ)
  • Συγκριτική αξιολόγηση προτεινόμενων σεναρίων
  • Τεχνική περιγραφή προκρινόμενου σεναρίου (Ισοζύγιο Μάζας, Κατανάλωση-Παραγωγή Ενέργειας, προϊόντα και αξιοποίηση τους, διερεύνηση απορρόφησης ποσοτήτων υλικών και ποιότητας αυτών, ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών, κόστος επένδυσης και λειτουργίας, κόστος ανά παραγόμενο και επεξεργασμένο τόνο σύμμεικτων απορριμμάτων, διαχείριση υπολειμμάτων, κόστος διαχείρισης υπολειμμάτων κλπ)
  • Σχέδιο Δράσης – Υλοποίησης

Υπενθυμίζεται, πως στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΣΔΑ συμμετέχουν οι Πρόεδροι των τεσσάρων Φορών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) στην Ήπειρο, ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνης, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, -Τμήμα Ηπείρου, εκπρόσωποι των κατοίκων του Ελληνικού και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Ηπείρου.