SITE SLOGAN

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

>> Δελτία Τύπου Στο επίκεντρο η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Στο επίκεντρο η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος

Email Print PDF

To ενδιαφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου για τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και εκπόνησης ολοκληρωμένων πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος αποτελεί μόνιμη και σταθερή επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι συσκέψεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ειδικότερα, την Πέμπτη (17/6/10) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και στον άξονα προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής Ηπείρου».

Είχε προηγηθεί, λίγες μέρες πριν, σύσκεψη με αντικείμενο την προώθηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση των λυμάτων στο Νομό Άρτας και ειδικότερα των Δήμων Κομποτίου και Πέτα με στόχο την προστασία του οικοσυστήματος του Αμβρακικού.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης  αξιολογήθηκε η πορεία υλοποίησης των μελετών για τα έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, των Δήμων Αμβρακικού, Αράχθου και   Φιλοθέης, προϋπολογισμού 1.75 εκατ. € καθώς και των Δήμων Κομποτίου και Πέτα. Επικαιροποιήθηκε ο συνολικός σχεδιασμός στη βάση των βέλτιστων επιλογών για το περιβάλλον και το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού, της μέγιστης λειτουργικότητας για τους νέους βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά και των επιλογών χρηματοδότησης που παρέχει τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου, όσο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που προτάθηκε από τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα και έτυχε της καθολικής αποδοχής από τους παριστάμενους δημάρχους προτείνεται η κατασκευή δύο νέων βιολογικών καθαρισμών στο Κομπότι που θα εξυπηρετεί το Δήμο Κομποτίου και Πέτα, στο Νεοχώρι που θα εξυπηρετεί το Δήμο Αράχθου και Αμβρακικού, ενώ στο πλάισιο της μελέτης για τη διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων του Δήμου Φιλοθέης θα εκπονηθεί και η μελέτη αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού στη Φιλιππιάδα επειδή θα υποδεχθεί τα λύματα του προαναφερόμενου Δήμου.

Από τη Γενική Γραμματέα ζητήθηκε η μέγιστη ενεργοποίηση όλων των φορέων και   η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν ώστε να προχωρήσουν τα έργα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Αμβρακικού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι δήμαρχοι Αράχθου, Αμβρακικού, Φιλοθέης, Κομποτίου, Φιλιππιάδας και Πέτα, εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Άρτας, υπηρεσιακοί παράγοντες.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στη σημερινή σύσκεψη Πέμπτη(17/6/10), εξετάστηκαν οι προθέσεις των φορέων για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της έκδοσης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας των ανοιχτών προσκλήσεων για την προώθηση της βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας(συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές NATURA 2000) και συγκεκριμένα για τα «Σχέδια διαχείρισης περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον» και για την «Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση».

Είχαν κληθεί να συμμετέχουν οι Δ/νσεις Προγραμματισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ηπείρου και οι Φορείς Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας, υγροτόπων Αμβρακικού, Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου και Πίνδου, στενών και εκβολών Αχέροντα-Καλαμά, Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.

Να σημειωθεί ότι, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Σχέδια διαχείρισης περιοχών με οικολογικό ενδιαφέρον» θα περιλαμβάνουν εκπόνηση ή επικαιροποίηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, εκπόνηση λοιπών ειδικών μελετών που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια, ή επηρεάζουν τα οικοσυστήματα προστατευόμενων περιοχών.

Όσον αφορά τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση» θα περιλαμβάνουν ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, διαχείρισης φυσικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, κλιματικών αλλαγών, μετακινήσεων φιλικών προς το περιβάλλον, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, αξιοποίησης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Ενδεικτικές ενέργειες είναι: η παραγωγή ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), η διοργάνωση εκδηλώσεων, ενέργειες δημοσιότητας, υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των μαθητών.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν και για τις δύο πράξεις θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: η προστασία του περιβάλλοντος, η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η συνέχιση της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική και αγροτική αναγέννηση.