Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

>> Δελτία Τύπου Ποτέ δε μειώθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ηπείρου

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Ποτέ δε μειώθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ηπείρου

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο ισχυρισμός που διατυπώνεται μετά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι επήλθε μείωση του Περιφερειακού Προγράμματος στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013 είναι αναληθής και σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα όσα αποτυπώθηκαν  στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα διέθετε και εξακολουθεί να διαθέτει εγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 420 εκ. ευρώ, η οποία επιμερίζεται σε 315 εκ. ευρώ κοινοτικούς πόρους και 105εκ. ευρώ για την εθνική συμμετοχή. Επίσης, διέθετε και εξακολουθεί να διαθέτει άλλα 65εκ. ευρώ τα οποία στο εγκεκριμένο πρόγραμμα και σε όλες τις μέχρι σήμερα υπουργικές αποφάσεις της εκχώρησης των σχετικών ποσών προς την Περιφέρεια Ηπείρου, αναφέρονται ως πρόσθετοι εθνικοί πόροι οι οποίοι προορίζονται για την κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών, όπως υπέρβαση του ποσοστού του 10% για απαλλοτριώσεις, ή λόγω ελλείμματος χρηματοδότησης για έργα που παράγουν έσοδα.

Κάποιοι ακολουθώντας την προσφιλή τους παραπλανητική τακτική με στόχο την πολιτική εκμετάλλευση διέδιδαν ότι τα 65εκ. ευρώ της λοιπής εθνικής χρηματοδότησης θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν οποιαδήποτε κατηγορία έργων, πέραν αυτών για τα οποία προοριζόταν. Ουδέν αναληθέστερο και μικροπολιτικό.

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεσμεύτηκε ότι η διαχείριση του προγράμματος θα γίνεται πλέον με όρους διαφάνειας και αλήθειας.

Αν κάποιοι, θέλουν να εξακολουθούν να είναι θιασώτες μιας πολιτικής λογικής που παραπλανά τους φορείς και τους πολίτες της Ηπείρου και ταυτόχρονα γεννά τεράστια διαχειριστικά ελλείμματα,δεν είναι άμοιροι των ευθυνών τους για τις οποίες και έχουν κριθεί.