Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Δελτία Τύπου 640.000€ από το Π.Δ.Ε. για να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης σε μνημεία της Ηπείρου. Στο ΕΣΠΑ και η Μονή Ρογκοβού

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

640.000€ από το Π.Δ.Ε. για να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης σε μνημεία της Ηπείρου. Στο ΕΣΠΑ και η Μονή Ρογκοβού

E-mail Εκτύπωση PDF

Με σταθερά βήματα προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου την ενίσχυση σημαντικών αρχαιολογικών και βυζαντινών μνημείων μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» με στόχο την αποκατάσταση και συντήρησή τους προκειμένου να αναδειχθούν, να διατηρηθούν αναλλοίωτα στο χρόνο και να καταστούν επισκέψιμα.

Ήδη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη ΣΑΕ 014/8 εξασφαλίστηκαν πιστώσεις ύψους 640.000€ για να ξεκινήσουν οι εργασίες σε πέντε αρχαιολογικά και βυζαντινά μνημεία της Ηπείρου που είχαν ενταχτεί στο ΕΣΠΑ το καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα ενέκρινε τηνένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013» της αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου  συνολικού προϋπολογισμού 1.790.000.000€.

Ειδικότερα, από το Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των κατά τόπους Εφοριών Αρχαιοτήτων (8ης Ε.Β.Α.,ΛΓ’ Ε.Π.Κ.Α., ΛΒ’ Ε.Π.Κ.Α., ΙΒ’ Ε.Π.Κ.Α.) προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες όπως πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τα έργα:

  • «Προστασία- ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Μεγάλου Γαρδικίου» στο Δήμο Πασσαρώνος 20.000€
  • «Ανάδειξη Κάτω Πόλης Γιτάνων Θεσπρωτίας» 200.000€
  • «Ανάδειξη- Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη-Ναός Απόλλωνα-Μικρό Θέατρο» 300.000 €
  • «Αρχαιολογικό Πάρκο Μεταβυζαντινών Μνημείων Κληματιάς» 60.000€ και
  • «Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού-Μεταβυζαντινού Οικισμού Ουζντίνας» 60.000€

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των εργασιώνστερέωσης και αποκατάστασης στο μεταβυζαντινό Καθολικό της Μονής Ρογκοβού, του σημαντικού αυτού ιστορικού διατηρητέου μνημείου τόσο για την περιοχή του Ζαγορίου, όσο και για ολόκληρο το νομό Ιωαννίνων  γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» και στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013». Δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστύλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Τουρισμού.

«Οι παρεμβάσεις θεωρούμε πως θα καταστήσουν τους χώρους της Μονής ακόμη πιο επισκέψιμους, αλλά πρωτίστως θα συμβάλλουν στην διάσωσή της. Το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό τοπίο του παραδοσιακού οικισμού Τσεπελόβου σε συνδυασμό με την ανάδειξη του διατηρητέου βυζαντινού μνημείου δίνουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Η Μονή   Ρογκοβού που εντάξαμε προ ημερών στο ΕΣΠΑ, καθώς και τα άλλα μνημεία που με τη χρηματοδότησή τους ξεκινούν άμεσα οι εργασίες αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα Αρχαιολογικά, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά σύνολα της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου. Θα δώσουν δυνατότητες ανάπτυξης στις περιοχές τους και θα συμβάλουν στην προσέλκυση επισκεπτών και στην ανάπτυξη του τουρισμού», τονίζει η Γενική Γραμματέας με αφορμή την υπογραφή της ένταξης και της χρηματοδότησης.

Να σημειωθεί, ότι η  Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού,  είναι κηρυγμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υπουργική Απόφαση 4499/12-6-64 (ΦΕΚ 239/Β/30-6-64) και είχε προταθεί η ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τον περασμένο Μάρτιο στη συνάντηση εργασίας που είχε πραγματοποιηθεί  στην Περιφέρεια Ηπείρου μεταξύ της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη και της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα στη διάρκεια της οποίας εξειδικεύθηκαν οι προτάσεις για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αλλά και τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου και του αναμορφωμένου  ΕΣΠΑ.

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΡΟΓΚΟΒΟΥ

Το μνημείο σήμερα παρουσιάζει βλάβες όπως: ρηγματώσεις μεγάλου εύρους, φθορές κονιαμάτων, αποκολλήσεις εγκάρσιων τοίχων και αντηρίδων, απόκλιση από την κατακόρυφο πεσσών και κιόνων, μετατοπίσεις τμημάτων τοίχων, θόλων  και δομικών στοιχείων (π.χ. κλειδιών τόξων), οι οποίες οφείλονται σε διαφορική καθίζηση, στην ελλιπή διαφραγματική λειτουργία λόγω της φθοράς των ελκυστήρων, στην γήρανση των υλικών, στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στις σεισμικές δράσεις. Ως πιθανή αιτία για την καθίζηση, αναφέρεται η μεταβολή της φυσικής υγρασίας λόγω εποχιακών μεταβολών καθώς και η φυσική διαχρονική διεργασία συμπύκνωσης του αργιλικού στρώματος των επιφανειακών επιχώσεων, πάνω στις οποίες είναι χτισμένο το μνημείο.


Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο Καθολικό αφορούν:
α) τη στερέωση και ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του κτίσματος και της θεμελίωσής του,
β) την αποκατάσταση και ανάδειξη της μορφολογίας του μνημείου και
γ) εργασίες αποκατάστασης των τοιχογραφιών, του τέμπλου και των εικόνων. Θα εκτελεστούν από τη ΔΣΝΜΑ και  έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε τρεις γενικές φάσεις:

Η Α’ φάση θα υλοποιηθεί πριν από την έναρξη των αναστηλωτικών επεμβάσεων και θα περιλαμβάνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική έκθεση τα ακόλουθα: απομάκρυνση από το εσωτερικό του ναού του συνόλου των κινητών αντικειμένων, προστασία του τέμπλου στη θέση που βρίσκεται, εργασίες σφράγισης των ρωγμών στο εσωτερικό του ναού που διατρέχουν τα τοιχογραφημένα τμήματα, εργασίες στερέωσης των αποκολλημένων τοιχογραφημένων τμημάτων, αφαίρεση των τσιμεντοκονιαμάτων, εργασίες περιμετρικής συγκράτησης στα όρια των τοιχογραφιών και στα σημεία που υπάρχουν απώλειες τμημάτων.


Η Β’ φάση περιλαμβάνει την παρακολούθηση από μικρό συνεργείο συντηρητών όλων των εργασιών αναστήλωσης που θα πραγματοποιηθούν και τέλος, περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης του συνόλου του διακόσμου του ναού του τέμπλου και των εικόνων.