Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

>> Ανακοινώσεις Απόφαση 1247/22.06.2010 της ΚΕΠ Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Απόφαση 1247/22.06.2010 της ΚΕΠ Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων

E-mail Εκτύπωση PDF

Απόφαση 1247/22.06.2010 της ΚΕΠ του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων, βάσει των τελευταίων ορίων πληρωμών που τέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

  1. Διαβιβαστικό έγγραφο Περιφέρειας Ηπείρου pdf

  2. Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης pdf

  3. Απόφαση 1247/22.06.2010 της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» pdf