Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

>> Ανακοινώσεις Μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε εξέλιξη

Ενημέρωση ...

Ο δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ενημερώνεται πλέον ...
(τελευταία ενημέρωση: 31.12.2010)
 
 
   

Αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


 

Μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε εξέλιξη

E-mail Εκτύπωση PDF
Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου
- ΦΕΚ απόφασης θεσμοθέτησης Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Ηπείρου [zip 1.7Mb]

Γενικά στοιχεία μελετών Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
- Χάρτης μελετών Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου [zip 223Kb]
- Χάρτης Φορέων - Υπηρεσιών επίβλεψης Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου [zip 253Kb]
- Χάρτης σταδίων εκπόνησης μελετών Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου [zip 448Kb]
- Χάρτης ΟΤΑ Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων [zip 217Kb]
- Διάγραμμα ροής έγκρισης μελετών Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. [doc 65Kb, zip 5Kb - pdf 40Kb]

Β1 στάδιο μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Εκάλης, Ν. Ιωαννίνων
Δημοσιοπείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου το Β1 στάδιο της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Εκάλης Ν. Ιωαννίνων, για ενημέρωση, κατάθεση ερωτήσεων & απόψεων.
- Κείμενο Β1 σταδίου μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Εκάλης Ν. Ιωαννίνων [zip 701Kb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Εκάλης Ν. Ιωαννίνων [zip 55Μb]

Β1 στάδιο μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Πασσαρώνος, Ν. Ιωαννίνων
Δημοσιοπείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου το Β1 στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων, για ενημέρωση, κατάθεση ερωτήσεων & απόψεων.
- Κείμενο Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων [zip 2.6Mb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων - επίπεδο αναφοράς: Δήμος - κλίμακας 1:25.000 [zip 12Μb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων - επίπεδο αναφοράς: Οικισμοί - κλίμακας 1:5.000 [zip 51Μb]

Οι χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Πασσαρώνος - επίπεδο αναφοράς: Οικισμοί - κλίμακας 1:5.000 ανά Δημοτικά Διαμερίσιματα:
Άνω Λαψίστα [zip 1.5Μb]
Ελεούσα_1 [zip 25Μb] - Ελεούσα_2 [zip 4.7Μb]
Γραμμένο [zip 2.2Μb]
Κάτω Λαψίστα [zip 1.3Μb]
Λύγκος [zip 900Kb]
Μεγάλο Γαρδίκι [zip 3Μb]
Νεοχώρι [zip 1.5Μb]
Περάτη [zip 2.2Μb]
Πετράλωνα [zip 1.5Μb]
Πολύλοφο [zip 2Μb]
Ροδοτόπι [zip 1.8Μb]
Ζωοδόχος [zip 2.7Μb]

Β1 στάδιο μελέτης Γ.Π.Σ. σε τμήμα έκτασης του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας, Ν. Ιωαννίνων
Δημοσιοπείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου το Β1 στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. σε τμήμα έκτασης του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας, Ν. Ιωαννίνων, για ενημέρωση, κατάθεση ερωτήσεων & απόψεων.
- Κείμενο Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. σε τμήμα έκτασης του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας, Ν. Ιωαννίνων [zip 1.8Μb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. σε τμήμα έκτασης του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας, Ν. Ιωαννίνων [zip 48Μb]
* Ο χάρτης "P2-protasi" έχει αντικατασταθεί με τον χάρτη "P2" με τίτλο "Π.2 Χρήσεις γης & προστασία περιβάλλοντος"

Β1 στάδιο μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Περάματος, Ν. Ιωαννίνων
Δημοσιοπείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου το Β1 στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων, για ενημέρωση, κατάθεση ερωτήσεων & απόψεων.
- Κείμενο Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων [zip 456b]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων - επίπεδο αναφοράς: Δήμος - κλίμακας 1:25.000 [zip 22Μb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων - επίπεδο αναφοράς: Δήμος - κλίμακας 1:25.000 [zip 23Μb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Περάματος Ν. Ιωαννίνων - επίπεδο αναφοράς: Οικισμοί - κλίμακας 1:5.000 [zip 59Μb]

Β1 στάδιο μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Ανατολής, Ν. Ιωαννίνων
Δημοσιοπείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου το Β1 στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Ανατολής Ν. Ιωαννίνων, για ενημέρωση, κατάθεση ερωτήσεων & απόψεων.
- Κείμενο Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Ανατολής Ν. Ιωαννίνων [zip 4.8Μb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Ανατολής Ν. Ιωαννίνων - επίπεδο αναφοράς: Δήμος - κλίμακας 1:25.000 [zip 23Μb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Ανατολής Ν. Ιωαννίνων - επίπεδο αναφοράς: Οικισμοί - κλίμακας 1:5.000 [zip 45Μb]

Β1 στάδιο μελέτης Γ.Π.Σ Δήμου Παμβώτιδος, Ν. Ιωαννίνων
Δημοσιοπείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου το Β1 στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων, για ενημέρωση, κατάθεση ερωτήσεων & απόψεων.
- Κείμενο Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων [zip 1,5Mb]
- Χάρτες Β1 σταδίου μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων [zip 79Μb]

Όποιος Φορέας ή πολίτης επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί: Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Ηπείρου
Ταχ. Δ/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη 62 - Ριζάρειος Πολιτεία, 45 445 Ιωάννινα, τηλ:26510 88130, fax:26510 88129, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Οι μελέτες που είναι ενταγμένες στο ΠΕΠ Ηπείρου, στο Μέτρο 4.12 "Αειφόρος ανάπτυξης της υπαίθρου - Ανάπτυξη φυσικού & δομημένου περιβάλλοντος", συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ε.Τ.Π.Α)
Οι ανωτέρω χάρτες είναι σε μορφή εικόνας μεγάλης ανάλυσης (.tif) και βρίσκονται σε συμπιεσμένη μορφή (zip).