Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"

Print

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των διαδικασιών για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι", η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 29.11.2010.
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα αποσταλλούν στο email: CLOAKING

- Ερωτηματολόγιο xls
- Οδηγίες συμπλήρωσης doc

Πληροφορίες: Λύγδα Ασημίνα, Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, τηλ: 26510 69934