Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Ηπείρου - Region of Epirus
 
 
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών - ΓΓΔΔ - ΗΔ
Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
ΕΣΠΑ
Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ
Μπήκες ΚΕΠ!
Μαθητικός διαγωνισμός "Οι Αρχές του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας
  Αρχική σελίδα Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα Αγαπημένα
Επισκεψιμότητα:
Μετρητής επισκέψεων
Τελευταία ενημέρωση:
Αρχική | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Ε.Δ.Α. Ηπείρου | Χάρτης τόπου | Συνδέσεις | English | Επικοινωνία
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

2010 Θ έ μ α
   
18/01/10 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών [doc]
18/01/10 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης οχημάτων [doc]
18/01/10 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης [doc]
14/01/10 Πίνακες υποψηφίων που πλήρουν ή μη τις προϋπόθεσεις για πλήρωση 14 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με την προκήρυξη 1/2009 της Περιφέρειας Ηπείρου και το ΠΔ 135/2006.
- Ανακοίνωση της Επιτροπής [doc]
- Πίνακες υποψηφίων [xls]2009 Θ έ μ α
07/12/09 Αποτελέσματα ελέγχου του τρίτου σταδίου αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού της πράξης "Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου" (pdf)
27/11/09 Ανακοίνωση για την υψομέτρηση των υποψηφίων για την πλήρωση 14 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών [doc, 48Kb]
26/11/09 Αποτελέσματα προκήρυξης 1/2009 εις ορθόν για την πλήρωση 14 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών [pdf, 187Kb]
16/11/09 Αποτελέσματα προκήρυξης 1/2009 για την πλήρωση 14 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ιωαννιτών [pdf, 180Kb]
04/09/09 Αποτελέσματα ελέγχου του 3ου σταδίου της διαδικασίας του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την Πράξη με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων & ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας" [zip, 92Kb]
27/08/09 Προκήρυξη 1/2009 για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Ιωαννιτών [zip, 124Kb]
21/08/09 Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο "Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου" [zip, 746Kb]
28/07/09 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Ηπείρου, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού το οποίο αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την Πέμπτη 30-07-2009 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (3ος όροφος), 8ης Μεραρχίας 5-7, Ιωάννινα
24/07/09 Αποτελέσματα ελέγχου του 2ου σταδίου της διαδικασίας του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την Πράξη με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων & ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας" στην Περιφέρεια Ηπείρου [pdf, 136Kb]
23/07/09 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός (1) καινούριου βενζινοκίνητου αυτοκινήτου, τύπου τζιπ - suv 4x4 [pdf, 240Kb]
- Υπουργείο Πολιτισμού / Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου
23/07/09 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός (1) καινούριου πετρελαιοκίνητου τύπου φορτηγού (αγροτικού) 4x4 [pdf, 232Kb]
- Υπουργείο Πολιτισμού 8η Εφορεία Βυζ/νων Αρχαιοτήτων
23/07/09 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου έως 2500cc τύπου τζιπ 4χ4 [doc, 47Kb]
15/07/09 Αποτελέσματα ελέγχου του 1ου σταδίου της διαδικασίας του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την Πράξη με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων & ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας" στην Περιφέρεια Ηπείρου [pdf, 138Kb]
07/07/09 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου [doc, 155Kb]
27/03/09 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο "Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας" [zip, 345Kb]
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων 5 ημερών στην ιστοσελίδα TED (http://ted.europa.eu) με τον τίτλο:  GR-ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας
17/03/09 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης [doc, 87Kb]
17/03/09 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης [doc, 83Kb]
17/03/09 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών [doc, 117Kb]
11/03/09 Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού (μηχανολογικού) για το υποέργο "ΧΥΤΑ στη δεύτερη διοικητική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου" (ομάδες: Α,Β,Γ) του έργου "Διαχείριση στερεών απόβλητων στην Περιφέρεια Ηπείρου", συνολικού προϋπολογισμού 986.836,00 € [ειδικά για την ομάδα Γ (προμήθεια οχήματος μεταφοράς γαιών), προϋπολογισμού 140.976€] [zip, 384Kb]w
13/02/09 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο "Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων και Συστήματος Δεικτών & Μέτρησης Απόδοσης σε Διευθύνσεις της Περιφέρεια Ηπείρου", στο πλαίσιο του Ε.Π. "Πολιτεία" [doc, 576Kb]
14/01/09 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης [doc, 110Kb]
14/01/09 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης [doc, 82Kb]
14/01/09 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών [doc, 118Kb]2008 Θ έ μ α
19/11/08 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού" του Έργου "Δίκτυο Σεισμογραφικών και Μετεωρολογικών Συστημάτων" [doc, 152Kb]
09/09/08 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της Μονάδας Γ’ της Περιφέρειας Ηπείρου - [doc, 267Kb]
04/09/08 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχων που θα αναλάβουν δράσεις προβολής και προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου "Πλαίσιο ανάπτυξης διασυνοριακής επιχειρηματικότητας - Ερμής" [zip, 567Kb]
29/08/08 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρος Διαγωνισμός για την "Έκδοση έντυπου υλικού για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων" στο πλαίσιο του έργου "Διαδραστικός Πολιτιστικός και Εθνολογικός Άτλαντας" [zip, 135Kb]
21/08/08 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού" του έργου: "Δίκτυο σεισμογραφικών και μετεωρολογικών συστημάτων" [zip, 184Kb]
01/08/08 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο "Ανάπτυξη εφαρμογών" στο πλαίσιο του έργου: "Δίκτυο σεισμογραφικών και μετεωρολογικών συστημάτων" [zip, 590Kb]
10/07/08 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την "Έκδοση έντυπου υλικού για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων" στο πλαίσιο του έργου "Διαδραστικός Πολιτιστικός και Εθνολογικός Άτλαντας" - [zip, 135Kb]

- 22/07/08 - Απόφαση για τα αποτελέσματα ελέγχου 1ου σταδίου του πρόχειρου διαγωνισμού "Έκδοση έντυπου υλικού για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων" στο πλαίσιο του έργου "Διαδραστικός Πολιτιστικός και Εθνολογικός Άτλαντας" [doc, 36Kb]
10/07/08 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια έξι (6) υδατοδεξαμενών δασοπυρόσβεσης [doc, 83Kb]
05/06/08 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο "Διοργάνωση ημερίδας - προβολής των αποτελεσμάτων του BIOSIS" [zip, 237Kb]
Διόρθωση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% και η εγγυητική συμμετοχής στο ποσό των 700,00€, όπως αναγραφόταν στην αρχική σελίδα της διακήρυξης
08/05/08 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού" στο πλαίσιο του έργου: "Ήλιος - Ζωή (Sun Life)" - ενότητα Προκηρύξεις [zip, 516Kb]
21/04/08 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού" στο πλαίσιο του έργου: "Ήλιος - Ζωή (Sun Life)" [zip, 625Kb]
15/04/08 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προβολή του έργου "Ήλιος - Ζωή" [zip, 615Kb]
01/04/08 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο "Εκπόνηση μελετών & ερευνών" στο πλαίσιο του έργου: "Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS)" [zip, 649Kb]
18/03/08 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης συλλογής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου και τη διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου, στο πλαίσιο του έργου "Διαδραστικός Πολιτιστικός και Εθνολογικός Άτλαντας" [zip, 893Kb]
20/02/08 Διαγωνισμός Σχεδίασης Ηλιακών Οχημάτων (Ενέργεια 3 του Τεχνικού Δελτίου Έργου) [zip, 3.4Mb]
01/02/08 Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαιοειδών και λιπαντικών [doc, 36Kb]
16/01/08 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων κίνησης οχημάτων [doc, 94Kb]
16/01/08 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης [doc, 80Kb]
15/01/08 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών [doc, 100Kb]


2007 Θ έ μ α
20/12/07 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του έργου "Πλαίσιο ανάπτυξης διασυνοριακής επιχειρηματικότητας - Ερμής" [zip, 815Kb]
13/12/07 Προκήρυξη τακτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού" στα πλαίσια του έργου "ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ" [zip, 123Kb]
Ημερ. υποβολής προσφορών 18/01/2008
11/12/07 Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: "Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των φυσικών καταστροφών" [zip, 65Kb]
20/11/07 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή  αναδόχου για το έργο "Καθιέρωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα του ISO στις Διευθύνσεις Ελέγχου Κατασκευής Έργων, Δημοσίων Έργων, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Δασών Άρτας" [zip, 368Kb]
13/11/07 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει δράσεις προβολής & δημοσιότητας του έργου: "Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παράγωγης βιοντηζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (BIOSIS)" [zip, 654Kb]
9/11/07 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του έργου: "Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development in Gateway Areas: Italy, Greece, Turkey", με το ακρωνύμιο SIMCODE IGT [zip, 570Kb]
24/08/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή  αναδόχου για το έργο: "Ενίσχυση Λειτουργιών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειών  –  Συμπλήρωση του έργου Ο.Π.Σ.Π." [zip, 101Kb]
23/08/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του 5ου Υποέργου "Προμήθεια Βασικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ασύρματης Διασύνδεσης Σημείων Επίδειξης στην Περιφέρεια Ηπείρου" ενταγμένο στο Έργο "Προώθηση Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών, Επιδεικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια" (Ο.Π.Σ.Π. 91245).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου είναι 160.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. [zip, 2.8Mb]
Διευκρινήσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές:
- Πρακτικό αρ. 1/06-09-2007 [zip, 10Kb]
- Πρακτικό αρ. 2/19-09-2007 [zip, 18Kb]
22/08/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με κλειστές Προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του Έργου: ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΚΠ INTERREG IIIA/ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006, Άξονας 3 – Μέτρο 3.2 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους [zip, 786Kb]
18/06/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή  αναδόχου για το έργο "Ενίσχυση Λειτουργιών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειών  –  Συμπλήρωση του έργου Ο.Π.Σ.Π." [zip, 276Kb]
Ο διαγωνισμός με θέμα: "Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Ενίσχυση Λειτουργιών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειών – Συμπλήρωση του έργου Ο.Π.Σ.Π.", με ημερομηνία διεξαγωγής στις 20/07/2007 ακυρώνεται λόγω νέων οδηγιών από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
11/04/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργο: "Προώθηση - προβολή προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου" [zip, 340Kb]
- Διευκρινήσεις [zip, 11Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/05/2007
- Γενικό Σχέδιο (Master Plan) & Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) προώθησης - προβολής προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
22/03/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του έργου "Προμήθεια συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης GPS για την Περιφέρεια Ηπείρου" του Μέτρου 1.3: "Ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας"
- Παλιά διακήρυξη [zip, 213Kb]
- Νέα έκδοση διακήρυξης (13/4/07 - προμήθεια συστήματος εντοπισμού θέσης GPS για την Περιφέρεια Ηπείρου (διορθώσεις στις σελίδες 14 και 44) [zip, 213Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/04/2007
09/03/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου "Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Μετεωρολογίας" του έργου "Δίκτυο Σεισμογραφικών και Μετωρολογικών συστημάτων"
- Παλιά διακήρυξη [zip, 237Kb]
- Νέα έκδοση διακήρυξης (αλλαγή στην σελίδα 56, στην αναγραφή ποσού στην εγγύηση συμμετοχής) [zip, 237Kb]
- Νέα έκδοση διακήρυξης (αλλαγή στις σελίδες 81-84, στους πίνακες συμμόρφωσης) [zip, 239Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/04/2007
05/03/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου "Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης και παραμετροποίησης γεωπολιτικού υποβάθρου πολλαπλών επιπέδων και αντίστοιχων χαρτών" του έργου "Πιλοτικό σύστημα πλοήγησης και ξενάγησης στο Δήμο Αρταίων"
- Παλιά διακήρυξη [zip, 116Kb]
- Νέα έκδοση διακήρυξης (αλλαγές στο Β’ Μέρος των Τεχνικών Προδιαγραφών) [zip, 115Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/04/2007
12/02/07 Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργο: "Δράσεις ευαισθητοποίησης στις αρχές του Γκέτεμποργκ και της Λισσαβόνας" [zip, 390Kb]


2006 Θ έ μ α
22/12/06 Διακήρυξη για το έργο "Προμήθεια Βασικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ασύρματης Διασύνδεσης Σημείων Επίδειξης στην Περιφέρεια Ηπείρου" [zip, 2Μb]
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22/01/2007
19/12/06 Κατάρτιση για τα έτη 2007-2008
Προκήρυξη αριθμός 02/2006
(Μέτρο 5.2 - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού) για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του Έργου: "Κατάρτιση για τα έτη 2007-2008".
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η υλοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου 39 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
23/11/06 Το Δασαρχείο Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για το έργο: "Κατασκευή έργων υποδομής για την προστασία της άγριας πανίδας με σκόπο την διατήρηση και αναβάθμιση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας του δάσους -Κατασκευή μονάδων προληπτικής προστασίας Αγρίων Αλόγων οροσειράς Σουλίου Περιφέρειας Ηπείρου" [zip, 7Kb]
16/11/06 Το Δασαρχείο Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για το έργο: "Κατασκευή έργων στο Αισθητικό Δασύλλιο Ιωαννίνων για τη διατήρηση - βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής αξίας του δάσους" [zip, 96Kb]
15/11/06 Διακήρυξη για το έργο "Πιλοτικό σύστημα πλοήγησης & ξενάγησης στο Δήμο Αρταίων" του υποέργου με τίτλο "Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης & παραμετροποίησης γεωπολιτικού υπόβαθρου πολλαπλών επιπέδων & αντίστοιχων χαρτών" [zip, 95Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/12/2006
15/11/06 Διακήρυξη για το έργο "Πιλοτικό σύστημα πλοήγησης & ξενάγησης στο Δήμο Αρταίων" του υποέργου με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού" [zip, 93Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/12/2006
27/10/06 Κατάρτιση στις περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ.
Προκήρυξη αριθμός 01/2006
(Μέτρο 4.13) για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του Έργου: "Κατάρτιση στις περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)".
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η υλοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου 3 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων
Περίληψη προκήρυξης - αναλυτικό τεύχος προκήρυξης
06/10/06 Διακήρυξη για το έργο "Προμήθεια Βασικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ασύρματης Διασύνδεσης Σημείων Επίδειξης στην Περιφέρεια Ηπείρου" [zip, 2Μb]
Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: 06/11/2006
19/09/06 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Άξονα 4: "Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου" του Μέτρου 4.7 "Ιδιωτικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ στις περιοχές ΟΠΑΑΧ" [zip, 34Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/10/2006
08/09/06 Διακήρυξη για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Μετεωρολογίας" [zip, 233Kb]
Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/10/2006
03/08/06 Διακήρυξη για το έργο "Ενέργειες προβολής, εκδηλώσεις, διαφημίσεις" [zip, 136Kb]
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/09/2006
06/07/06 Διακήρυξη για το έργο "Προμήθεια Βασικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ασύρματης Διασύνδεσης Σημείων Επίδειξης στην Περιφέρεια Ηπείρου" [zip, 2Μb
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/09/2006
08/06/06 Ορθή επανάληψη διακήρυξης για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Μετεωρολογίας" [zip, 455Kb]
Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: 28/08/2006
23/05/06 Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια & εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού 2 σημείων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών" [zip, 778Kb]
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/06/06
09/05/06 Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το υποέργο "Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Σεισμολογίας" [zip, 455Kb]
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03/07/06
05/05/06 Διακήρυξη για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Μετεωρολογίας" [zip, 234Kb]
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27/06/06


2005 Θ έ μ α
28/07/05 Κατάρτιση ανέργων 2005-2006
Προκήρυξη αριθμός 01/2005
(Μέτρο 5.2 - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού) για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του Έργου: "Κατάρτιση Ανέργων για τα έτη 2005-2006"
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η υλοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου 37 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
03/06/05 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "Μελέτη ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών - Υπηρεσιών" [pdf, 95Kb]


2004 Θ έ μ α
1/04 Προκηρύξεις Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου (Π.Τ.Α), για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα - θέσεις μερικής απασχόλησης
Τα ανωτέρω αρχεία του πίνακα βρίσκονται σε μορφή zip (WinZip | 2.3Mb) και pdf (Acrobat Reader | 19.6Mb) και για την προβολή τους είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα αντίστοιχα προγράμματα.

Adobe Acrobat Reader   Winzip
© 2001-2009 Περιφέρεια Ηπείρου Αρχική σελίδα | Χάρτης ιστοχώρου | Συνδέσεις | Όροι χρήσης | Επικοινωνία Διαχειριστής ιστοχώρου