Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων

Εκτύπωση
Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Ηπείρου (Ε.Α.Π.Π.Η.), δημιουργήθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του έτους 2000 στον Νομό Ιωαννίνων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής ζωής της πληγείσης περιοχής.
Η υλοποίηση του Προγράμματος ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται.

Οι περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι οι Δήμοι Δελβινακίου, Μολοσσών και η Κοινότητα Λάβδανης.