Πρόγραμμα "Διαύγεια"

Print

diavgeia_2

 

Είσοδος στην εφαρμογή ανάρτησης: https://app.diavgeia.gov.gr/apofaseis/login.php

(με χρήση https, αντί της http://app.diavgeia.gov.gr/apofaseis/login.php)

 

Υλικό:

 

 

Ενημέρωση: 

 

 

 

Πληροφορίες: