Βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας

Print
Με απόφασή του ο ΓΓΠΗ κ. Δημήτρης Πανοζάχος ενέκρινε τους πίνακες χρηματοδότησης του έργου Βοήθεια στο Σπίτι («Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων & ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» στην Περιφέρεια Ηπείρου).

Με την υλοποίηση του νέου κύκλου του έργου, η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει να αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον της απέναντι στους ηλικιωμένους και σ’ αυτούς που έχουν την ανάγκη στήριξης.

«Με την απόφασή μας, ενισχύεται ο ευαίσθητος τομέας, όπως είναι αυτός της υγείας και της πρόνοιας για τους ηλικιωμένους καθώς και για τα άτομα που έχουν την ανάγκη της βοήθειας στο σπίτι τους. Η Περιφέρεια Ηπείρου αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση από τη συνέχιση του προγράμματος, που αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για τον τόπο και τους κατοίκους του.
Ακόμα, η κοινωνική ευαισθησία για τους ανήμπορους ανθρώπους, είναι το μέτρο του πολιτισμού της κοινωνίας μας», υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Πανοζάχος.

*Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες [pdf, 67Kb]