Δημόσιος Ανοικτός Μειοδ. Διαγων. για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρ. Καλαρρυτών

Print

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καλαρρυτών». doc