Ανακοίνωση υπογραφής σύμβασης (Ζάλογγο)

Print

Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου». doc