Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Αντιμετώπιση επικίνδυνης κατάπτωσης (θέση Μιχαλίτσι)"

Print
Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Αντιμετώπιση επικίνδυνης κατάπτωσης στη χ.θ. 10+800 Πρέβεζας - Γέφυρας Καλογήρου (θέση Μιχαλίτσι)". doc