Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (3η)

Print
Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή, ελάχιστης ιπποδύναμης 100 HP. pdf