Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού (2η)

Print
Ανακοίνωση (Διακήρυξη) δημοσίου παρ’ επιτροπής, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή, ελάχιστης ιπποδύναμης 100 HP. (2η) pdf