Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού "Αποκατάσταση κατολισθαίνουσας περιοχής παραλιακής οδού Πρέβ.-Ηγουμ"

Print
Περίληψη διακήρυξης Δημοσίου Διαγωνισμού - Ανοικτή διαδικασία, για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση κατολισθαίνουσας περιοχής (αντιστήριξη – απορροή όμβριων) στη Χ.Θ. 26+000 της παραλιακής οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας". doc