Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων του ΕΟΔ Π. Ηπείρου"

Print
Περίληψη διακήρυξης Δημοσίου Διαγωνισμού - Ανοικτή διαδικασία, για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου»,. doc