Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Εθνικής Οδού από τον κόμβο Αμφιθέα έως Τζουριάδη – Λεμονιά», Προϋπολογισμού 319.806,87 € (με Φ.Π.Α.), που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνι

Print
Ανακοίνωση τοιχοκόλλησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  «Μελέτη Εθνικής Οδού από τον κόμβο Αμφιθέα έως Τζουριάδη - Λεμονιά», Προϋπολογισμού 319.806,87 € (με Φ.Π.Α.), που αφορά την αξιολόγηση των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων [pdf]

Υπηρεσία / Τμήμα: Δ.Δ.Ε./Π.Η. – Επιτροπή Διαγωνισμού
Συντάκτης: Κολιού Αγγελική, 26510 90234
Νομός: Ιωαννίνων