Έγκριση επαναδημοπράτησης

Print

Έγκριση επαναδημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του υποέργου: «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας» της πράξης: «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», έργο της ΣΑΕΠ 0188 Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 13.690.854,57 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc