Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας

Print

Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε στις 16-11-2010 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000002, προϋπολογισμού 570.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). doc