Ανάκληση της αριθ. 3900 π.ε./08-07-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Print
Ανάκληση της αριθ. 3900 π.έ./8-7-1994 απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία παραχωρήθηκε στον κ. Λαμπρούση Ηλία του Ανδρέα δασική έκταση εκτάσεως 4 (τεσσάρων) στρεμμάτων στη θέση ‘Αρχάγγελοι’ αγροκτήματος δ.δ Ελευθεροχωρίου Δήμου Παραμυθιάς Νομού Θεσπρωτίας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974". doc