Ανάκληση της αριθ. 6746/10-11-1994 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Print
Ανάκληση της αρίθμ. 6746/10-11-1994 απόφασης του Νομάρχη Θεσπρωτίας περί παραχώρησης έκτασης στον Αχιλλέα Τσουμάνη του Θωμά για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα Μανδρότοπου Θεσπρωτίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc