Ανάκληση της αριθ. 2915/08-05-91 απόφασης παραχώρησης έκτασης

Print

Ανάκληση της αρίθμ. 2915/08-05-1991 απόφασης του Νομάρχη Θεσπρωτίας περί παραχώρησης έκτασης στον Ευάγγελο Μαρκόπουλο του Αναστασίου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα Πέρδικας Θεσπρωτίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221/1974. doc