Απόρριψη προσφυγής του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Καμπής, Δήμου Ξηροβουνίου, Ν. Άρτας

Print

Απόρριψη προσφυγής του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Καμπής, Δήμου Ξηροβουνίου, Ν. Άρτας κατά της με αριθμ. 54/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηροβουνίου, Ν. Άρτας. doc 

Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Αρτας
Συντάκτης: Παπασπύρου Δημήτριος
Τηλ: 26810 27341