600.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για εξοπλισμό στα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου

Print

Με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου των αρχαιολογικών μουσείων της Ηπείρου και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα προχώρησε στη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, του εξοπλισμού τους για να λειτουργήσουν, σε αυτά, περιοδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» τέσσερα έργα για τα αντίστοιχα Αρχαιολογικά Μουσεία των Νομών, συνολικού προϋπολογισμού 600.000ευρώ.

«Εκτός από την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, μέσω του ΕΣΠΑ επενδύουμε και στις σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές με στόχο να καταστήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες κοινωνούς της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου» αναφέρει, η Γενική Γραμματέας .

Όσο για τα ενταγμένα έργα θεωρεί πως, «με την ολοκλήρωση τους δίνεται η δυνατότητα του σχεδιασμού στο μέλλον, περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα τέσσερα μουσεία των Νομών της Ηπείρου, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά των μόνιμων εκθέσεων. Παράλληλα ικανοποιείται ο χαρακτήρας των μουσείων ως ζωντανών οργανισμών, που συνεχώς ανανεώνονται και παρέχουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στους επισκέπτες».

Τα νέα έργα που εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» και τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 59 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ » του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα: