Κατανομή πιστώσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Print

Πιστώσεις ύψους 2.037.534ευρώ κατένειμε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ηπείρου για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννη Ραγκούση, που υπεγράφη στις 14/10/10 κατανεμήθηκαν για το μήνα Οκτώβριο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ηπείρου τα ακόλουθα ποσά:

                                           ΣΥΝΟΛΟ: 813.653ΕΥΡΩ

 

                                           ΣΥΝΟΛΟ: 486.Ο18ΕΥΡΩ

                                           ΣΥΝΟΛΟ: 737.863ΕΥΡΩ