Νέες επιχειρήσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο

Print

Επιχειρήσεις που αφορούν στους τομείς της πτηνοτροφίας και της μεταποίησης εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (20/9/10) το απόγευμα , με την προεδρία της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα στα γραφεία της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, στην 210η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η ένταξη στα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 επενδυτικών προτάσεων συνολικού κόστους 3.731.092,00€ .

 

Οι επενδύσεις που εντάχθηκαν είναι:

  1. 1. ΤΣΙΑΝΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Εκσυγχρονισμός πτηνοτροφείου πάχυνσης πουλερικών, στη θέση «Μιχλιάδες», του Δ.Δ. Ψαθοτοπίου, του Δ. Αμβρακικού, στο Ν. Άρτας, συνολικού κόστους 146.200,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 52,199%. 

 

  1. 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΜΙΧΑΣ Ο.Ε.: Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας πατρογονικών ορνίθων, δυναμικότητας 26.170 πτηνών, στο Δ. Πρέβεζας του Νομού Πρέβεζας, συνολικού κόστους 1.699.042,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 40%.Ε.Μ.Ε.: 2

 

  1. 3. ΑΦΟΙ Κ. ΠΟΣΠΟΤΙΚΗ Ο.Ε.: Επέκταση και εκσυγχρονισμός εργαστηρίου λαϊκής τέχνης στην οδό Πανεπιστημίου 29, στο Δ. Ιωαννιτών, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 153.200,00€, με ποσοστό επιχορήγησης 48%. 

 

  1. 4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.: Επέκταση και εκσυγχρονισμός με εγκατάσταση σύγχρονης γραμμής παραγωγής σοκολάτας, εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, στο Δ. Πασσαρώνας, του Νομού Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 1.120.550,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 45%.

  1. 5. ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ: Εκσυγχρονισμός πτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης πουλερικών με αλλαγή έδρας (μετεγκατάσταση) στο Δ.Δ. Πέτα, στο Δ. Πέτα, του Ν. Άρτας, συνολικού κόστους 199.000,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 40%.

  1. 6. ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ): Βιοτεχνία κατασκευής εργαλείων και μηχανικών εξαρτημάτων ακριβείας, στο Δ.Δ. Νέας Σελεύκειας, στο Δ. Ηγουμενίτσας, του Ν. Θεσπρωτίας, συνολικού κόστους 413.100,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 49%.Ε.Μ.Ε.: 1