Απόφαση 1247/22.06.2010 της ΚΕΠ Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων

Print

Απόφαση 1247/22.06.2010 της ΚΕΠ του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων, βάσει των τελευταίων ορίων πληρωμών που τέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

  1. Διαβιβαστικό έγγραφο Περιφέρειας Ηπείρου pdf

  2. Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης pdf

  3. Απόφαση 1247/22.06.2010 της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» pdf